THÍ NGHIỆM, THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN

thông tin liên hệ

THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Giới thiệu
Giới thiệu
Máy móc, thiết bị
Máy móc, thiết bị
Các Công Trình Đã Thực Hiện
Các Công Trình Đã Thực Hiện

Thi Công Công Trình Điện

Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350MVA-220KV
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350M...
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350MVA-220KV
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350M...
Đại tu máy biến áp 110 KV Việt ý - Hải Phòng
Đại tu máy biến áp 110 KV Vi̓...
Đại tu máy biến áp 110 KV Việt ý - Hải Phòng
Đại tu máy biến áp 110 KV Vi̓...
Đại tu máy biến áp 110 KV Việt ý - Hải Phòng
Đại tu máy biến áp 110 KV Vi̓...
Đại tu máy biến áp 110 KV Việt ý - Hải Phòng
Đại tu máy biến áp 110 KV Vi̓...
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350MVA-220KV
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350M...
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350MVA-220KV
Sửa chữa, bảo trì OLTC - TR 350M...

Hình Ảnh Công Trình Thí Nghiệm

Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
Công Trình Thí Nghiệm
công Trình Thí Nghiệm
công Trình Thí Nghiệm
công Trình Thí Nghiệm
công Trình Thí Nghiệm
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải Phòng
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải P...
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải Phòng
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải P...
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải Phòng
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải P...
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải Phòng
Thí nghiệm trạm 110kv VSip Hải P...

Máy biến áp

Máy biến áp có bình dầu phụ
Máy biến áp có bình dầu phụ
Máy biến áp khô
Máy biến áp khô
Máy biến áp kiểu kín
Máy biến áp kiểu kín
Hình ảnh vận chuyển máy cho KH
Hình ảnh vận chuyển máy cho KH